Datové schránky 

Seminář je připraven pro všechny budoucí uživatele datových schránek. Krátký dvouhodinový seminář je zaměřen na praktické seznámení se základním ovládáním datové schránky přímo na PC, které bude připojené k internetu. 

Semináře budou pořádány v průběhu 4 měsíců do konce října 2009. Kapacita jednoho kurzu je 10 lidí. Přesné termíny a hodiny zahájení jsou stále připravovány dle zájmu účastníků. 

Cena semináře je 400,- Kč na jednoho účastníka.

V případě zájmu o seminář mimo naši učebnu je možné dohodnout se na příslušných podmínkách.